FAQs Complain Problems

वडा नं. ८, काँडेबास

वडा अध्यक्षः तेज प्रसाद सापकोटा ९८५७६२१११४

वडा सचिव भगवाती चापागाई ९८४७६५३२९३

वडा सदस्यहरु

छम बहादर सलामी मगर ९८४७५४०५६३

लोकनाथ कंडेल  ९८५७६२२१३५

लक्ष्मी सापकोटा ९८६६५७२३०७ ५

अमृता सुनार ९८४२३७७२८८

Ward Contact Number: 
९८५७६२१११४