FAQs Complain Problems

निर्णयहरु

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज

मिति २०७८।०२।०५ गते बसेको कार्यपालिकाको बैठकको निर्णय

७७/७८ 06/30/2021 - 13:39 PDF icon 078.2.5.pdf

मिति २०७८।०१।१२ गते बसेको कार्यपालिकाको बैठकको निर्णय

७७/७८ 06/30/2021 - 13:36 PDF icon 078.01.12.pdf

मिति २०७७।१२।२४ गतेको कार्यपालिकाको बैठकको निर्णय

७७/७८ 06/30/2021 - 13:34 PDF icon 077.12.24.pdf

गल्कोट नगरपालिकाको प्रथम चौमासिक खर्च सम्बन्धमा ।

७४/७५ 01/16/2018 - 12:35 PDF icon सामाजिक परिचालन कार्यक्रम तर्फ, PDF icon कृषी तथा पशु विकास तर्फ, PDF icon प्रथम चौमासिक चालु तर्फ, PDF icon प्रथम चौमासिक पुजीगत तर्फ

गल्कोट नगरपालिकाको प्रथम चौमासिक खर्च सम्बन्धमा ।

७४/७५ 01/16/2018 - 12:35 PDF icon सामाजिक परिचालन कार्यक्रम तर्फ, PDF icon कृषी तथा पशु विकास तर्फ, PDF icon प्रथम चौमासिक चालु तर्फ, PDF icon प्रथम चौमासिक पुजीगत तर्फ

गल्कोट नगरपालिकाको वस्ती विकास, सहरी योजना तथा भवन निर्माण सम्बन्धी आधारभुत निर्माण मापदण्ड, २०७४ सम्बन्धि अत्यन्त जरुरी सुचना

७४/७५ 01/10/2018 - 10:31 PDF icon सुचना भवन सडक मापदण्ड.pdf

गल्कोट नगरपालिकाको वस्ती विकास, सहरी योजना तथा भवन निर्माण सम्बन्धी आधारभुत निर्माण मापदण्ड, २०७४ सम्बन्धि अत्यन्त जरुरी सुचना

७४/७५ 01/10/2018 - 10:31 PDF icon सुचना भवन सडक मापदण्ड.pdf

गल्कोट नगरपालिका गल्कोट, बागलुङबाट जारी भएको कवाडी कर को ठेक्का बन्दोवस्त सम्बन्धी सुचना ।

७४/७५ 01/10/2018 - 10:28 PDF icon कवाडी.pdf