FAQs Complain Problems

वडा नं. ७, मल्म

वडा अध्यक्षः राज बहादुर थापा ९८५७६२२९२१

वडा सचिवः टिकाराम गौतम ९८५७६२११४०

वडा सदस्यहरु

ज्ञान बहादर कार्कीः  ९८४७७६५३०६

नर बहादर थापा मगरः ९८४७६५९६११

यसुदा थापाः ९८६९५३२६९१ ५

यानु बि.क.ः  ९८४६८४२०८५

Ward Contact Number: 
९८५७६२२९२१